Använd legalisering när du ska flyga

Om du ska ta flyget utomlands kan du vara i behov av legalisering. Det innebär att dina dokument måste legaliseras för att vara giltiga utomlands. Om du inte gör det kan du få stora problem beroende på vad dokumenten ska användas till.

Varför legalisera dokument?

Den främsta anledningen till legalisering av dokument är för att utländska myndigheter ska veta att dina dokument är äkta. Det är annars väldigt svårt för utländska myndigheter att veta hur äkta dokument ska se ut i ett annat land. Genom att genomgå en legaliseringsprocess av dokumenten, behöver du inte oroa dig för att dina dokument inte ska tas på allvar utomlands.

Hur legaliseras dokument?

Hur legalisering av dokument går till ser lite olika ut beroende på vilka dokument det rör sig om. Generellt sett måste exempelvis dokument som ska uppvisas för utländska myndigheter legaliseras via UD här i Sverige. Det kan vara svårt att veta exakt hur olika dokument ska legaliseras och det är därför viktigt att ta hjälp av exempelvis legalisering.se för att få rätt hjälp. Se bara till att vara ute i god tid innan du ska ta flyget utomlands. Det kan ta tid att genomföra legalisering av dokument.