Saab 39 Gripen (JAS)

Stridsflygplanet Saab 39 Gripen är en av Sveriges mest framgångsrika militära exporter någonsin. Ett flygplan som producerats med målsättningen att kunna användas för en mängd olika stridsuppdrag. JAS står som de flesta förmodligen redan känner till för “Jakt-Attack-Spaning”.

Om du behöver frakta någonting med flyg kan Fraktus inte ordna frakten med JAS, men det är ju inte det viktiga. Det viktigaste är ju att det du vill frakta kommer fram helt och i tid till destinationen. Fraktus erbjuder frakt vart som helst i världen, snabbt, effektivt och med så litet avtryck på miljön som möjligt.

Planerna för att börja utveckla JAS väcktes under början av 1980-talet. Närmare bestämt var det 1982 som riksdagen fattade beslutet att utveckla ett stridsflygplan av fjärde generationen. Den första versionen av det nya JAS-planet flögs 1988. Sedan dess har SAAB utvecklat ett flertal olika varianter av planet, bland annat för att tillfredsställa behoven hos internationella köpare. JAS har i nuläget sålts till Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Storbritannien och Thailand.

Noterbart är att JAS inledningsvis plågades av en del tekniska problem. Bland annat är det många som minns att ett JAS-plan havererade i samband med en flyguppvisning under 1993 års upplaga av Vattenfestivalen i Stockholm. Sedan dess har dock många förbättringar utförts och ur ett internationellt perspektiv anses JAS idag vara ett väldigt bra stridsflygplan.