Däcken till flygplan något utöver det vanliga

Trycket i flygplansdäck kontrolleras alltid vid varje flygresa. Ett däck håller för ungefär 400 till 600 landningar och sedan är det utslitet. När däcket har slitits ut byter man ut det mot ett nytt, ett byte på ett flygplan tar ca 60 minuter. Det går alltså ganska fort. Däremot kostar det en hel del, man brukar räkna med en kostnad på ungefär 5000 till 25000 kronor. Kostnaden beror helt på hur stort flygplanet är. Det finns många olika typer av flygplansdäck och de anpassas helt efter flygplansmodell, storleken på däcken varierar kraftigt mellan ett större och ett mindre plan.

Flygplansdäck fylls med nitrogen

En sak som många inte känner till när det gäller flygplansdäck är att de fylls med nitrogen. Den främsta anledningen till att man gör det är att nitrogen är torrt och alltså helt saknar vatten. Om man fyllde flygplansdäck med helt vanlig så skulle vattnet högst sannolikt frysa till is när flygplanet befinner sig på hög höjd. Det skulle leda till att däcken exploderar vid landning. Tekniken kring flygplansdäck har utvecklats mycket de senaste åren och tack vare ny teknologi har man kunnat framställa däck som gör både start och landning betydligt säkrare. Dessutom har kostnaderna för att framställa däcken sjunkit på senare tid.

Hantering av flygplandäck

Flygplansdäck tål ganska stora påfrestningar och samma däck kan användas för flera hundra landningar. Men även om flygplan kör väldigt korta sträckor måste däcken till slut bytas ut. Flygplansdäck fylls med nitrogen för att de inte ska frysa vid hög höjd och sedan explodera vid landning. Tekniken som omgärdar flygplansdäck har utvecklats med snabb hastighet de senaste åren vilket har lett till säkrare flygresor. Det finns fortfarande mycket utveckling kvar att göra och även om kostnaderna för att framställa flygplansdäck har sjunkit så kan processen för att tillverka däcken effektiviseras ännu mer. Det finns gott om utvecklingspotential på området.