Hur flygets utsläpp påverkar miljön

Flygplan och miljönSedan några år tillbaka har vi blivit medvetna om att de utsläpp flygtrafiken gör är mycket skadliga för miljön. Framför allt är det utsläppen av koldioxid som är skadliga, men det ingår även en mängd andra ämnen i flygens utsläpp som får negativa effekter på miljön. Från att tidigare ha lagt fokus på framför allt koldioxidutsläppen har många länder nu även inkluderat utsläpp av andra slag i sina beräkningar av flygens skadliga effekt. Koldioxidekvivalenter är det samlade begreppet för de här skadliga utsläppen som varje flygresa förorsakar. Sedan den här nya beräkningsparametern infördes har det blivit ännu tydligare vilken enormt negativ miljöpåverkan flygtrafiken har.

Flyg i jämförelse med andra transportmedel

Att det påverkar miljön negativt att flyga är de flesta medvetna om, men hur ser påverkan av flygresor ut i jämförelse med bil och tåg? Vad gäller personbilar, så är utsläppet någorlunda konstant för en viss bil över en viss sträcka, men utsläppen beräknas som mindre om bilen är fullt belagd med passagerare. Tåg har rykte om sig att vara ett mycket miljövänligt resealternativ, men tyvärr har de moderna snabbtågen visat sig sluka enorma mängder el, vilket inte är särskilt miljövänligt. Även snabba båtar slukar enorma mängder bränsle, så det ser ut att finnas ett samband mellan hastighet och energiförbrukning.

Hur kan vi påverka?

Nu tycker de flesta av oss inte att det är ett alternativ att stanna hemma och låta bli att flyga iväg på semester, vänbesök och affärsresor. I vår globala värld är det svårt att tänka bort snabb transport, och det är ju just detta som flyget representerar. Det är inte möjligt att sätta in biobränsle och bränslesnåla motorer i den utsträckningen att den negativa miljöpåverkan kan stoppas. Vad som är möjligt för gemene man är att reducera sina flygresor i största möljiga mån, att flyga mer sällan och stanna borta längre. Det gäller att använda det här transportsättet med måtta om vi ska få bukt med utsläppen.